logo

Đông tà
tây độc 2

【HƯỚNG DẪN】TÍNH NĂNG TRANG BỊ

Trở về
15/07/2021

[HƯỚNG DẪN] TÍNH NĂNG TRANG BỊ

Xin chào các Đại Hiệp

Trong Đông Tà Tây Độc 2 một tướng có thể sử dụng 5 trang bị: Vũ Khí, Giáp, Đai, Nhẫn và Giày.

- Không chỉ tăng thuộc tính cho nhân vật như thông thường mà trang bị còn kích hoạt duyên phận với từng tướng.

Giao diện Trang Bị

- Các Đại Hiệp có thể Cường Hóa, Nâng Sao, Luyện, Khảm cho trang bị để tăng chỉ số của trang bị lên.

1. Cường Hóa :

- Cường hóa trang bị để nâng tối đa cấp trang bị cũng như chỉ số cơ bản của trang bị.

- Cấp trang bị sẽ bằng với cấp của nhân vật.

2.Nâng Sao :

- Tính năng nâng sao trang bị dùng để tăng thuộc tính cơ bản cho trang bị.
- Những nguyên liệu dùng để nâng sao trang bị bao gồm : Tử Tinh , Huyền Thiết và các trang bị Cam , Tím , Lam , Lục , Xám đều có thể dùng làm nguyên liệu nâng sao trang bị.

- Nâng sao có xác xuất % nâng sao thành công và khi nâng cấp thất bại các Đại Hiệp sẽ được nhận thêm % tỷ lệ ép cho lần sau.

- Giới hạn của nâng sao trang bị là cấp 5

3. Tẩy Trang Bị :

- Mỗi trang bị sẽ có 3 dòng thuộc tính phụ nếu các dòng thuộc tính không hỗ trợ cho tướng mặc trang bị các Đại Hiệp có thể dùng Đá Tẩy , tẩy thuộc tính cũ và nhận thuộc tính mới

- Khi đúc trang bị lên Thần Chú sẽ mở thêm 1 dòng thuộc tính ẩn nữa của trang bị.

4. Tẩy Luyện :

- Tinh luyện trang bị giúp tăng sức mạnh của trang bị lên rất đáng kể,

+ Với mỗi lần Tinh Luyện sẽ mất 1 viên đá tinh luyện(có xác xuất thuộc tính tăng và giảm).Nếu muốn tinh luyện mạnh thuộc tính chỉ có tăng có thể sử dụng KNB để tinh luyện trang bị.Mỗi lần tinh luyện trang bị bằng KNB sẽ mất 5 KNB / 1 lần / 1 dòng thuộc tính.

- Nếu trang bị của bạn đã đạt giới hạn tinh luyện có thể sử dụng đá đột phá để nâng cao cảnh giới cho trang bị.

- 2 vật phẩm trên có thể kiếm được nhờ tham gia các hoạt động , sự kiện và mở rương

5. Đúc Trang Bị : 

- Trang bị sẽ có 5 lỗ mỗi lỗ sẽ có 5 phẩm chất : Hỏng - Xước - Hoàn Mỹ - Đúc Thần - Thiên Công, mỗi lần đúc lại chỉ ngẫu nhiên chia lại thuộc tính giữa cấp này và cấp sau

- Mỗi lỗ có thể đúc nhiều lần , mỗi lần đúc lại nhất định tăng thuộc tính.

6. Khảm Ngọc : 

- Mỗi trang bị có thể khảm tối đa 2 viên ngọc.

- Mỗi trang bị sẽ được lắp 1 loại đá khác nhau và không thể lắp được 1 loại đá trên tất cả các trang bị

7. Ghép Ngọc :

- Đá thuộc tính rất đa dạng có tất cả 15 loại khác nhau , với mỗi loại đá thì nó đều mang trong mình 1 thuộc tính khác nhau.
+ Đá võ lực - Đá nội lực
+ Đá HP - Đá Thủ 
+ Đá Hỏa Công - Đá Băng Công
+ Đá Độc Công - Đá Kháng Hỏa

+ Đá Kháng Băng - Đá Khang Độc
+ Đá Bạo - Đá Kháng Bạo
+ Đá Thân Pháp - Đá Trúng
+ Đá Né
- Cấp đá tối đa có thể ghép được là cấp 15.

- Tất nhiên để có một viên ngọc cấp cao để khảm vào trang bị thì các Đại Hiệp cần ghép từ các ngọc cấp thấp.

Hy vọng răng các thông tin bên trên sẽ giúp ích được cho các đại hiệp trên con đường hành tẩu giang hồ

-- Doãn Đệ --